CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO DC

Mã hàng: 6ES7212-1AB23-0XB8
SIMATIC S7-200 CN, CPU 222
COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY
8 DI DC/6 DO DC
4 KB CODE...

S7-200 CN, CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 8 DI DC/6 DO RELAY

Mã hàng: 6ES7212-1BB23-0XB8
SIMATIC S7-200 CN, CPU 222
COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY
8 DI DC/6 DO RELAY
4 KB CODE...

S7-200 CN, CPU 224 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO, RELAY

Mã hàng: 6ES7214-1BD23-0XB8
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224
COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY
14 DI DC/10 DO, RELAY,
8/12 KB...

S7-200 CN, CPU 224 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 14 DI DC/10 DO DC

Mã hàng: 6ES7214-1AD23-0XB8
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224
COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY
14 DI DC/10 DO DC,
8/12 KB...

S7-200 CN, CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO

Mã hàng: 6ES7214-2BD23-0XB8
SIMATIC S7-200 CN, CPU 224XP
COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY
14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO,
12/16 KB...

S7-200 CN, CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO DC

Mã hàng: 6ES7216-2AD23-0XB8
SIMATIC S7-200 CN, CPU 226
COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY
24 DI DC/16 DO DC,
16/24 KB...