S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC

Mã hàng: 6ES7214-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO 24...

S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A

Mã hàng: 6ES7214-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY...

S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC

Mã hàng: 6ES7214-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY...

S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC

Mã hàng: 6ES7215-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC...

S7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A,

Mã hàng: 6ES7215-1BG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, AC/DC/RELAY,
2 PROFINET PORT,
ONBOARD I/O:
14 DI 24V DC...

7-1200, CPU 1215C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2 PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A

Mã hàng: 6ES7215-1HG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, 2
PROFINET PORT, ONBOARD I/O: 14 DI
24V DC...