S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC

Mã hàng: 6ES7211-1AE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO 24...

S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, AC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A

Mã hàng: 6ES7211-1BE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, AC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY...

S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A

Mã hàng: 6ES7211-1HE40-0XB
SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
COMPACT CPU, DC/DC/RELAY,
ONBOARD I/O:
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY...

S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC

Mã hàng: 6ES7212-1AE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO 24...

S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A

Mã hàng: 6ES7212-1BE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY...

S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A

Mã hàng: 6ES7212-1HE40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
COMPACT CPU, DC/DC/RLY,
ONBOARD I/O:
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY...